Våra avdelningar är öppna dygnet runt, alla dagar.

Skåne

Helsingborg

Avdelningen mer specifikt på Ättekulla har vi nya, slutna och ventilerade förvaringsbehållare på 13,8 kvadratmeter. Dygnsöppet alla dagar med drive-in.

Läs mer